Κυριακή 12/2 Εγκαίνια – Πρόσκληση

Η ίδρυση του νέου Πολιτιστικού & Επιστημονικού Συλλόγου, Π.Ε.Σ. ‘Η Τέχνη του Ζην’ στη Ξάνθη έγινε το Δεκέμβριο του 2022 και έχει ως γενικό σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των νέων και των ενηλίκων με στόχο την συμμετοχή σε...
Translate »