Εκδήλωση – Δημοκρίτεια Σκεψη – 2η Διάλεξη

Μάρτιος –  Εβδομάδα 6-12/03/2023 Α ν α λ υ τ ι κ ά  ο ι  δ ρ ά σ ε ι ς   μ α ς Δημοκρίτεια Σκέψη – μαθήματα πρακτικής Φιλοσοφίας – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/2023 2η Διάλεξη 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ΩΡΑ 20.00 με εισηγητή τον Θανάση Μουσόπουλο   “Τά έργα του Δημόκριτου και...

Κυριακή 12/2 Εγκαίνια – Πρόσκληση

Η ίδρυση του νέου Πολιτιστικού & Επιστημονικού Συλλόγου, Π.Ε.Σ. ‘Η Τέχνη του Ζην’ στη Ξάνθη έγινε το Δεκέμβριο του 2022 και έχει ως γενικό σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των νέων και των ενηλίκων με στόχο την συμμετοχή σε...
Translate »