Μάρτιος –  Εβδομάδα 6-12/03/2023

Α ν α λ υ τ ι κ ά  ο ι  δ ρ ά σ ε ι ς   μ α ς

  1. Δημοκρίτεια Σκέψη – μαθήματα πρακτικής Φιλοσοφίας – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/03/2023

2η Διάλεξη 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 και ΩΡΑ 20.00 με εισηγητή τον Θανάση Μουσόπουλο

 

“Τά έργα του Δημόκριτου και το δημοκρίτειο σύστημα” Ανοιχτή διάλεξη προς το κοινό

Στο προηγούμενο – πρώτο μάθημα, αναφερθήκαμε:

(1) στη σχέση της Ανατολής με την Ελληνική σκέψη,

(2) στους Προσωκρατικούς φιλοσόφους  και

(3) στη ζωή του Δημόκριτου του Αβδηρίτη.

 

Στη σημερινή συνάντηση  θα αναφερθούμε στα έργα του Δημόκριτου. Βέβαια, δεν είμαστε σίγουροι σχεδόν για τίποτε. Γνωρίζουμε τους τίτλους κοντά 70 έργων, δυστυχώς δε σώθηκε κανένα έργο του. Έχομε περίπου 300 fragmenta – αποσπάσματα για ποικίλα θέματα. Θα μιλήσουμε για την Ατομική Θεωρία, τη Θεωρία της Γνώσης και τη Βιοθεωρία του Δημόκριτου.

Στην επόμενη Τρίτη συνάντηση θα μιλήσουμε για τις Κοινωνικές απόψεις του Δημόκριτου.

 

 

Η δράση έχει ως σκοπό την διερεύνηση και μελέτη του έργου του Δημόκριτου μέσα από μία σειρά διαλέξεων και σεμιναρίων. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μία δεξαμενή γνώσης η οποία θα τροφοδοτεί τον συμμετέχοντα με εργαλεία σκέψης με πρακτική χρησιμότητα για την κατανόηση του σύγχρονου κόσμου και την καθημερινή ζωή του. Η ποιότητα ζωής όλων εμπλουτίζεται μέσα από την καταγραφή θεμάτων και πεδίων που απασχόλησαν τον φιλόσοφο Δημόκριτο σε μία προσπάθεια να εξηγηθούν τα ερωτήματα του σύγχρονου κόσμου και της Ιστορίας.

 

 ‘Η αρχαία ελληνική φιλοσοφική σκέψη αποτελεί τη βάση για το νεότερο οικοδόμημα. Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι χάραξαν τους δρόμους από τους οποίους πέρασε η κλασική  ελληνική  αλλά και η μεταγενέστερη δυτική φιλοσοφία.

Ανάμεσα στην Προσωκρατική διανόηση, ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης αποτέλεσε κυρίαρχο πεδίο σε θέματα κοσμολογίας,  αστρονομίας, λογικής, γνωσιολογίας, ηθικής, πολιτικής. Μέσα από τα διασωθέντα  αποσπάσματα των έργων του μπορούμε να σχηματίσουμε μια σφαιρική εικόνα της σκέψης του.’

Διδάσκων: Θανάσης Μουσόπουλος

Translate »