Συνεργαζόμενοι Φορείς

Εργαστήριο Θεραπευτικής Ασκησης & Αποκατάστασης

Το Εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αποκατάστασης δραστηριοποιείται στο πεδίο των μυοσκελετικών τραυματισμών και παθήσεων.

Αναλυτικότερα:

Δραστηριοποιείται στην αξιολόγηση όλων των βασικών παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στη διάρκεια της αποκατάστασης μετά από ένα μυοσκελετικό τραυματισμό ή πάθηση, όπως είναι η κινητικότητα της άρθρωσης που έχει τραυματιστεί, η ευλυγισία των μυών, η ιδιοδεκτικότητα και η λειτουργική κίνηση του ανθρωπίνου σώματος γενικότερα

Δραστηριοποιείται στην εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους λαμβάνοντας υπόψιν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων μυοσκελετικών τραυματισμών ή παθήσεων.

Υλοποιείται εξατομικευμένος σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης με σκοπό την αποκατάσταση προσαρμοσμένα στο προφίλ και τις ανάγκες του κάθε ασκούμενουστο χώρο του εργαστηρίου αλλά και στο χώρο δραστηριοποίησης του καθένα.

Eutopia Art Residency

Nowadays
In 2022 we started something new. The human being, who has always played a primary role in our work, to be able to offer hospitality in a calm, organized and familiar environment, with a high level of aesthetics but also advantages… At the same time, we organize a new project that invites artists and art professionals from different artistic fields and countries to
play a significant role throughout the Balkan region in the field of Art Residency. The purpose is to spread and explore Art through the communication of artists from different countries and cultural backgrounds. We expect -through the artists’ participation in the events- to influence each other through the exchange of ideas, thoughts, and opinions about Art and enrich their perspective, character and personality…

Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης

Η Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης ιδρύθηκε το 1952 και έκτοτε εξακολουθεί να διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο ως φορέας ανάπτυξης της ποιότητας ζωής στην ευρύτερη περιοχή. Μέχρι σήμερα διαχειρίζεται ένα αξιόλογο κεφάλαιο πολιτιστικού αποθέματος, στους τομείς της παραδοσιακής και της σύγχρονης δημιουργίας καθώς και σε τομείς όπως η τέχνη και η εκπαίδευση.

Translate »