Συνεργαζόμενοι Φορείς

Εργαστήριο Θεραπευτικής Ασκησης & Αποκατάστασης

Το Εργαστήριο Θεραπευτικής Άσκησης και Αποκατάστασης δραστηριοποιείται στο πεδίο των μυοσκελετικών τραυματισμών και παθήσεων.

Αναλυτικότερα:

Δραστηριοποιείται στην αξιολόγηση όλων των βασικών παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη στη διάρκεια της αποκατάστασης μετά από ένα μυοσκελετικό τραυματισμό ή πάθηση, όπως είναι η κινητικότητα της άρθρωσης που έχει τραυματιστεί, η ευλυγισία των μυών, η ιδιοδεκτικότητα και η λειτουργική κίνηση του ανθρωπίνου σώματος γενικότερα

Δραστηριοποιείται στην εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους λαμβάνοντας υπόψιν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένων μυοσκελετικών τραυματισμών ή παθήσεων.

Υλοποιείται εξατομικευμένος σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων άσκησης με σκοπό την αποκατάσταση προσαρμοσμένα στο προφίλ και τις ανάγκες του κάθε ασκούμενουστο χώρο του εργαστηρίου αλλά και στο χώρο δραστηριοποίησης του καθένα.

Eutopia Art Residency

Nowadays
In 2022 we started something new. The human being, who has always played a primary role in our work, to be able to offer hospitality in a calm, organized and familiar environment, with a high level of aesthetics but also advantages… At the same time, we organize a new project that invites artists and art professionals from different artistic fields and countries to
play a significant role throughout the Balkan region in the field of Art Residency. The purpose is to spread and explore Art through the communication of artists from different countries and cultural backgrounds. We expect -through the artists’ participation in the events- to influence each other through the exchange of ideas, thoughts, and opinions about Art and enrich their perspective, character and personality…

Ο τίτλος σας πηγαίνει εδώ

Η BookScanner ιδρύθηκε το 2013 και δραστηριοποιείται στο χώρο της Πληροφορικής και Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Εφαρμογών. Είναι μια νέα εταιρεία στον χώρο των τεχνολογιών της πληροφορίας, της ψηφιοποίησης και της διαχείρισης και διακίνησης εγγράφων.

Σκοπός της εταιρείας είναι η κατασκευή και εμπορία προϊόντων πληροφορικής, η κατασκευή και πώληση ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, και λογισμικού, και οι υπηρεσίες ψηφιοποίησης. Χρησιμοποιώντας μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, συνδυασμένα με την τεχνογνωσία και την εμπειρία των ανθρώπων μας, προσφέρουμε υπηρεσίες που είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας.

Βασική αποστολή της BookScanner είναι η παροχή καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, έχοντας ως σκοπό την πρωτοπορία μέσω της συνεχούς έρευνας και επένδυσης σε νέες αξιόπιστες τεχνολογικές λύσεις. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη της εταιρείας σε όλα τα επίπεδα μέσα από τη συνέπεια και αξιοπιστία των υπηρεσιών προς τους συνεργάτες της. Οι υπηρεσίες της είναι άκρως καινοτόμες για την ελληνική αγορά και συνεχώς επενδύει σε εξοπλισμό και λογισμικό νέων υπηρεσιών για επέκταση δραστηριοτήτων και το άρτιο τελικό προϊόν χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής για λύσεις ψηφιακού μετασχηματισμού υπηρεσιών και οργανισμών.

 Τομείς εξειδίκευσης:

  • Πληροφοριακά Συστήματα και Web & Mobile Εφαρμογές
  • Ανάπτυξη Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Ψηφιοποίηση αρχείων και Τεχνολογίες Επεξεργασίας Εικόνων
  • Σύστημα Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εγγράφων
  • Ψηφιακή Διακίνηση Εγγράφων
Translate »